* *
*   *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
* * *
* Mis on viiruslik C-hepatiit?
 

Paljud inimesed ei tea C-hepatiidi ohust ja nakatumisriskidest. Maailmas on viiruslikku C-hepatiiti nakatunud neli korda rohkem inimesi kui HI-viirusesse.

Eestis on C-hepatiidiga nakatunuid 1,5% elanikest (allikas: doonorvere skriining). See on hinnanguliselt 20 000 inimest, kellest enamik ei tea, et nad kannavad viirust.
80%l nakatunutest areneb krooniline C-hepatiit, mida nimetatakse ka vaikseks tapjaks (silent killer), kuna haiguse süvenemine võib põhjustada raskekujulist maksakahjustust tsirroosist kuni maksavähini ja seda sageli ilma eriliste tundemärkideta.


Mis on C hepatiit?

C-hepatiit on C-hepatiidi viiruse põhjustatud maksapõletik. Maks on keha organitest suurim ja on ülejäänud organismis asetleidvate protsessidega tihedalt seotud. Ilma maksata ei ole võimalik elada.

Maksahaiguse või -kahjustuse teke tähendab, et see organ ei tööta korralikult. Selle tagajärjel hakkate märkama muutusi oma tervises. C-hepatiidi viirusest põhjustatud kahjustus tekib aeglaselt aastate jooksul. Tähtis on see aegsasti kindlaks teha ja seda kahjustust ravida.

On inimesi, kellel areneb C-hepatiidi viiruse nakkus maksahaiguseks kiiresti, teistel võtab aega ligikaudu 5 kuni 20 aastat, enne kui maks tõsist muret tegema hakkab.

C-hepatiidi vormid

C-hepatiidi viirusel on kuus põhivormi, mida nimetatakse genotüüpideks. Genotüüp ei mõjuta haiguse raskust, kuid mõjutab seda, kuidas haigust ravitakse. Genotüüp tehakse kindlaks vereanalüüsi põhjal enne ravi alustamist. Eestis kohtame enamasti genotüüpe 1, 2 ja 3

Erinevalt A- ja B-hepatiidist on C-hepatiidist ülesaamine organismi immuunsüsteemi jaoks tunduvalt raskem ülesanne. Selle tulemusena areneb enam kui 80%-l ägeda C-hepatiidi viirusega nakatunud haigetest krooniline C-hepatiit, mis võib tekitada maksahaigust. Siinjuures võivad tekkida fibroos, maksatsirroos, maksakoe armistumine, lõppstaadiumis ka maksapuudulikkus. Arvestada tuleb ka maksavähi tekkevõimalusega.

infovoldik

C-hepatiidi infovoldik

 

Info põhineb Roche tsentraalsetel materjalidel. Tekstid on üle vaadanud dr Toomas Kariis, gastroenteroloog.
Uuendatud 12. juunil 2014.

*  
* *
Uudised A-hepatiit B-hepatiit Hepatiit C Testi end! Hepatiit.net EST RUS