* *
*   *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
* * *
* Mis on viiruslik C-hepatiit?
 

C-hepatiit on C-hepatiidi viiruse põhjustatud maksapõletik. Maks on keha organitest suurim ja on ülejäänud organismis asetleidvate protsessidega tihedalt seotud. Ilma maksata ei ole võimalik elada.

Maksahaiguse või  -kahjustuse teke tähendab, et see organ ei tööta korralikult. Selle tagajärjel hakkate märkama muutusi oma tervises. C-hepatiidi viirusest põhjustatud kahjustus tekib aeglaselt aastate jooksul. Tähtis on see aegsasti kindlaks teha ja seda kahjustust ravida.
On inimesi, kellel areneb C-hepatiidi viiruse nakkus maksahaiguseks kiiresti, teistel võtab aega ligikaudu 5?20 aastat, enne kui maks tõsist muret tegema hakkab.

C-hepatiidi vormid

C-hepatiidi viirusel on kuus põhivormi, mida nimetatakse genotüüpideks. Genotüüp ei mõjuta haiguse raskust, kuid mõjutab seda, kuidas haigust ravitakse. Genotüüp tehakse kindlaks vereanalüüsi põhjal enne ravi alustamist.

Erinevalt A- ja B-hepatiidist on C-hepatiidist ülesaamine organismi immuunsüsteemi jaoks tunduvalt raskem ülesanne. Selle tulemusena areneb enam kui 80%-l ägeda C-hepatiidi viirusega nakatunud haigetest krooniline C-hepatiit, mis võib tekitada maksahaigust. Siinjuures võivad tekkida fibroos, maksatsirroos, maksakoe armistumine, lõppstaadiumis ka maksapuudulikkus. Arvestada tuleb ka maksavähi tekkevõimalusega.

infovoldik

C-hepatiidi infovoldik

Info põhineb Roche tsentraalsetel materjalidel. Tekstid on üle vaadanud dr Toomas Kariis, gastroenteroloog.
Uuendatud 15. aprillil 2009.

*  
* *
Uudised A-hepatiit B-hepatiit Hepatiit C Testi end! Hepatiit.net EST RUS